Ordensreglement for området

Ordensreglement for området, som er omfattet af grundejerforeningens fællesarealer:

FÆRDSEL:

 • Fællesarealerne er til fælles afbenyttelse. Alle har derfor fri adgang til anvendelse af fællesarealerne under behørig hensyntagen til de faste beboere.
 • Det er ikke tilladt at bruge biler, golfcarts og andre motoriserede køretøjer på fællesarealeme.
 • Ved almindelig færdsel skal de etablerede og anviste stier og veje benyttes.
 • Husdyr som eksempelvis hund og kat skal være under fuld kontrol og føres/holdes i snor uden for den enkelte matrikel.

TOPOGRAFI:

 • Områdets karakter skal bibeholdes. Uanset årsag må der ikke foretages forandringer på fælles-arealeme uden forudgående indhentet tilladelse fra bestyrelsen for grundejerforeningen Hole in One – herefter benævnt Bestyrelsen.
 • Bestyrelsen vil især være imødekommende med hensyn til forandringer af området, såfremt der ved etablering af beplantninger eller ved etablering af andre naturlige foranstaltninger kan:
  • Afhjælpes særlige gener som følge af den frie færdsel.
  • Forbedre anvendelsen af fællesarealeme for områdets beboere.
 • Husdyrhold generelt som eksempelvis kaniner og høns er ikke tilladt.

Den enkelte matrikel:

BYGNINGER:

 • Husejeren er forpligtet til at vedligeholde bygninger og lignende i en acceptabel stand, der ikke virker skæmmende for områdets karakter.
 • Husejeren er forpligtet til at overholde bygningsregleme som specificeret i den til enhver tid gældende lokalplan.

AREALET:

 • Husejeren er forpligtet til at vedligeholde arealerne og beplantningen på den enkelte matrikel i en acceptabel stand, der ikke virker skæmmende for områdets karakter.
 • Husejeren er forpligtet til at vedligeholde og eventuelt forandre beplantning på matriklen, så den ikke generer omkringboende unødigt i relation til frihedsværdier som eksempelvis lys, sol, udsigt mm. Husejeren er forpligtet til at holde matriklen ryddelig og ordentlig med tilstrækkelige friarealer for græsklipning mm.
 • Brændestabler skal være æstetiske at se på og i en størrelse på max 2 m3, der afspejler relevans til området som fritidsområde. Det er forbudt at fyre med miljøfarligt brænde som f.eks. malet eller trykimprægneret træ.
 • Vasketøj og stativer til ophængning af samme skal etableres under hustag eller lavt under naturlig skelbevoksning.

VEJE I OMRÅDET:

 • Busser er ikke tilladt i området. Lastbiler må kun færdes i området ved ærindekørsel. Ved parkering henvises til parkeringspladser ved indkørsel til områderne.
 • Hastigheden i området er maksimalt 30 km/time.
 • Parkering skal foretages uden gene for den generelle færdsel i almindelighed og uden gene for til- og frakørsel til matriklerne i særdeleshed. For parkering i selve området henvises til lokalplanen.

STØJ:

 • I tidsrummet 23.00 til 07.00 skal der støjmæssigt tages særlige hensyn til omkringboende.

UDLEJNING:

 • Husejeren er ved udlejning af huset forpligtet til at gøre lejere bekendt med nærværende ordensreglement ved opslag i huset eller ved udlevering til lejer i hvert individuelt tilfælde.
 • Ved overtrædelse af ordensreglementet med hensyn til anvendelse og vedligeholdelse af området er Bestyrelsen berettiget til at udbedre forholdene på grundejerens regning efter forudgående skriftligt varsel til den enkelte grundejer.
 • Ved overtrædelse af ordensreglementet med hensyn til opførsel på områderne er bestyrelsen berettiget til eventuelt at politianmelde den enkelte grundejer efter skriftligt varsel til den enkelte grundejer eller i grove tilfælde uden varsel.

Login her

Login med din email og din adgangskode for at få adgang til husejerpanelet

cloche-primary
Booking

Er du i tvivl? Så kontakt os

close-w
Luk
close-w
Luk
search Søg
cloche-w Book nu
 • +45 9649 6100
 • kontakt@himmerland.eu