HimmerLand Persondatapolitik

Vi er den dataansvarlige

HimmerLand, HGSR A/S, Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø, CVR nr. 10467489 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Vi sørger for, at opbevaring og behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies. Du kan læse mere om cookies nederst. HimmerLand får løbende statistiske oplysninger fra vores databehandler om besøgende på sitet. Det er dog ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Når du surfer på internettet, efterlader du dig et “elektronisk spor”, som fortæller, hvor du har været. Når du har besøgt www.himmerlandresort.dk, vil vi altså vide følgende om dig:

  • Hvilke sider du har kigget på og hvornår
  • Hvilken browser du bruger
  • Hvilken ip-adresse du har

Vi bruger de tekniske oplysninger til at finde ud af, hvilken vej vores besøgende bruger for at finde information på vores site. F.eks. kan vi se, om de starter fra forsiden og bevæger sig ned på undersiderne, eller om de hopper ind midt på hjemmesiden fra en søgemaskine.

Når du chatter med os på vores hjemmeside afgiver du dit navn og e-mail, som vi benytter i dialogen med dig og på vegne af din forespørgsel.

Som gæst eller kunde hos os behandles følgende personoplysninger:

Vi benytter dine almindelige afgivne data, herunder navn, adresse og kontaktoplysninger til behandling af din ordre og gemmer det i vores ordresystem. Det gælder både, hvis du booker et ophold, en aktivitet eller foretager et køb via vores webshop. Dine data behandles også under og efter dit ophold eks. i forbindelse med check-in og check-ud. I forbindelse med evt. tilbagebetalinger kan vi bede om dine kontooplysninger.

Vi bruger alene din e-mailadresse som led i gennemførslen af din ordre og til gennemførelse af kundeundersøgelser. Vil du modtage vores nyhedsbrev, kræver det et særligt samtykke fra dig. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Vi bruger ikke dit telefonnummer til at kontakte dig i salgsøjemed. Vi kontakter dig kun telefonisk, hvis vi skal give dig en servicebesked, eks. hvis der problemer med din booking.

Dine kreditkortinformationer bliver sendt direkte og krypteret til vores betalingsudbyder og gemmes således ikke i Himmerlands system. Vi anvender Nordens største online betalingsudbyder, DIBS Payment Service.

Angående følsomme oplysninger opfordres du som gæst til ikke at afgive disse i forbindelse med dit ophold. Specielle hensyn kan selvfølgelig imødekommes. Undgå dog at angive oplysninger som er personhenførbart, da det vil kunne blive anset som følsomme personoplysninger. Dvs. angiv blot specielle hensyn såsom helbredshensyn eller kosthensyn som allergier, uden yderligere angivelse af oplysninger om personen. Alternativt er I også velkomne til at kontakte HimmerLand telefonisk ift. specielle hensyn.

For udenlandske gæster er der krav om fremvisning og notering af IDoplysninger enten pasoplysninger eller kørekort, samt nationalitet. Efter udlændingebekendtgørelsen skal der føres protokol over alle ankomne udenlandske gæster. Protokollen indeholder oplysninger om udenlandske gæsters fulde navn, fødselsdato, nationalitet, faste bopæl, ankomstdato og type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation.

Der er videoovervågning på udvalgte fællesområder. Der fremgår skiltning herom på områderne.

Såfremt HimmerLand er dig behjælpelig med booking af golftider, beder vi om dit DGU nummer. Såfremt du kommer fra et land, der ikke anvender GolfBox, beder vi om dit navn, handicap og evt. teested.

Til koncerter og andre større events kan der blive taget billeder, som vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og sociale medier. På billederne som vil fremstå som stemningsbilleder kan der optræde gæster. Såfremt det er nødvendigt i den givne situation, indhenter Himmerland dit samtykke inden offentliggørelsen af billederne.

Som Business Club medlem får du udstedt et loyalitetskort, som giver dig en række fordele. I forbindelse med oprettelsen indsamler vi en række oplysninger om dig. Udover indeværende persondatapolitik som beskriver, hvordan vi behandler dine persondata, kan du også læse mere i de særskilte regler og betingelser, der gælder for dig som medlem i Business Club.

Dine persondata vil blive opbevaret i Himmerlands system. Dine data bliver opbevaret sikkert hos vores hosting-partnere. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at udfylde din ordre, hvilket er det retslige grundlag. Vi gemmer dine data i 5 år efter dit køb. Vi opbevarer dine data i det tidsrum, som det er relevant og i det tidsrum, som det er krævet efter særskilt lovgivning, eks. din reklamationsret iht. købeloven.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Behandlingen består i screening af ansøgninger, CV og andre uploadede dokumenter samt indkaldelse og forberedelse til jobsamtaler. Formålet med behandlingen af data er at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig relevante karriere- og uddannelsestilbud. Såfremt din ansættelse har eller giver mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år, beder vi om dit samtykke til at indhente en børneattest, jf. kriminalregisterbekendtgørelsens § 36. På politiets hjemmeside www.politi.dk findes yderligere oplysninger om betingelserne for og fremgangsmåden ved indhentelse af straffe- og børneattester, herunder om samtykke.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige og relevante medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Dine persondata vil blive opbevaret i HimmerLands system. Dine data bliver opbevaret sikkert hos vores hosting-partnere. Selvom du ikke kommer i betragtning til det aktuelle job, du har vist interesse for, gemmer vi dine oplysninger til en eventuel senere mulighed, medmindre du specifikt beder os slette dem. Dine oplysninger vil blive opbevaret i 6 mdr., hvorefter de vil blive slettet. Herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bebeholdt til statistiske formål. Den statistiske behandling er med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen for brugeren såvel som for HimmerLand.

Hvem har adgang til oplysningerne?

Det er udelukkende personer fra HimmeLand samt den ansvarlige hos vores databehandlere, ovennævnte data overlades til. Dine oplysninger sælges aldrig til tredjepart. De videregives kun i det omfang, hvor det er nødvendigt i forhold til at udføre vores aftale.

Dine personlige data vil kunne blive brugt i sager hos politiet, da vi anmelder eks. falske betalinger til politiet. Vi frigiver kontooplysninger og andre personlige oplysninger, når vi finder det nødvendigt for at følge gældende lov og for at undgå svindel og bedrageri f.eks. i forbindelse med kreditkort.

Såfremt du har booket dit ophold via en agent eller et bookingsite er det dem, du har afgivet dine data til i første omgang, hvorfor de er dataansvarlige. De videregiver herefter data til HimmerLand for vores behandling af dine data i forbindelse med dit ophold.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine data. Vi har fastlagte procedurer for at beskytte dine data. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for, ID-tyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Læs vores cookiepolitik her

cloche-primary
Booking

Er du i tvivl? Så kontakt os

close-w
Luk
close-w
Luk
search Søg
cloche-w Book nu
  • +45 9649 6100
  • kontakt@himmerland.eu